ASKERİ SÜPERMARKET YAPIM İŞİ

  • Yeri     : ADANA
  • Kontrat Tarihi   : 08.05.1984
  • Teslim Tarihi      : 07.04.1986
  • Sözleşme Bedeli : 2.118.946$