ZİLE - ÇEKEREK YOLU (1. KISIM) KM:36.00 - 87.00 ALT TEMEL, PLENTMİKS, TEMEL BANKET VE BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM İŞİ

  • Yeri     : TOKAT
  • Kontrat Tarihi   : 03.02.1992
  • Teslim Tarihi      : 12.08.1996
  • Sözleşme Bedeli : 32.398.650$