DOĞUPARK 1200MM KOLLEKTÖR HATTI DENİZ DEŞARJ İNŞAATI

  • Yeri     : SAMSUN
  • Kontrat Tarihi   : 09.09.2002
  • Teslim Tarihi      : 31.07.2003
  • Sözleşme Bedeli : 3.750.400$